หวยวันอังคารย้อนหลัง 13 ปี

ในปัจจุบันหวยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับคนไทย เพราะก่อนวันหวยออกคนไทยส่วนใหญ่ต่างแสวงหาเลขเด็ด เลขดังต่าง ๆ เพื่อนำมาเล่นหวย และที่สำคัญยังมีการดูสถิติหวยย้อนหลังเพื่อมาวิเคราะห์ว่าหวยวันนี้จะออกเลขอะไร ทำให้ในช่วงวันหวยออกไม่ว่าตลาดหรือชุมชนจะไม่ค่อยมีคนเดินไปมา เพราะต่างคนต่างหาเลขเด็ดเพื่อนำไปซื้อหวยกัน แต่สำหรับคอหวยบางรายมีความเชื่อเกี่ยวกับวันหวยออก ว่าวันนี้เป็นวันอะไรหวยจะออกยังไง เช่นหวยวันอังคารจะมีเลขใดออกบ้าง และวันนี้เราจะพาคอหวยไปดูสถิติหวยรางวัลที่ 1 ที่ออกวันอังคารตั้งแต่ปี 50 ถึงปี 63 ว่ามีเลขเลขใดบ้างเพื่อเป็นแนวทางให้คอหวยได้วิเคราะห์และเลือกซื้อหวยได้แม่นยำขึ้น พร้อมแล้วเราไปดูสถิติหวยรางวัลที่ 1 ออกวันอังคารกันเลนค่ะ ข่าวฟุตบอล

สถิติหวยรางวัลที่ 1 หวยวันอังคาร

รวมสถิติสถิติหวยรางวัลที่ 1 เฉพาะงวดที่ตรงกับวันอังคารตามประกาศของสลากกินแบ่งรัฐบาลมีดังนี้

สถิติหวยวันอังคาร ปี 2550
16 ตุลาคม 2550             032988
16 มกราคา 2550            838739
สถิติหวยวันอังคาร ปี 2551
30 ธันวาคม 2551           595411
16 ธันวาคม 2551           074114
16 กันยายน 2551           012377
1 กรกฏาคา 2355            943671
สถิติหวยวันอังคาร ปี 2552
1 ธันวาคม 2552              776980
1 กันยายน 2552              015865
16 มิถุนายน 2552           930456
สถิติหวยวันอังคาร ปี 2553
16 พฤศจิกายน 2553      813993
1 มิถุนายน 2553            444874
16 มีนาคม 2553             364222
16 กุมภาพันธ์ 2553       133707
สถิติหวยวันอังคาร ปี 2554
1 พฤศจิกายน 2554       805540
16 สิงหาคม 2554          536960
1 มีนาคา 2554               656037
1 กุมภาพันธ์ 2554         610089
สถิติหวยวันอังคาร ปี 2555
16 ตุลาคม 2555             281343
สถิติหวยวันอังคาร ปี 2556
1 ตุลาคม 2554               647882
16 กรกฎาคม 2556        566996
16 เมษายน 2556            843846
สถิติหวยวันอังคาร ปี 2557
30 ธันวาคม 2557          461704
16 ธันวาคม 2557          948354
16 กันยายน 2557          772269
1 กรกฎาคม 2557          378477
1 เมษายน 2557              028866
สถิติหวยวันอังคาร ปี 2558
1 ธันวาคม 2558             915350
1 กันยายน 2558             021094
16 มิถุนายน 2558          644742
2 มิถุนายน 2558            388881
สถิติหวยวันอังคาร ปี 2559
1 พฤศจิกายน 2559        785438
16 สิงกาคม 2559           254004
1 มีนาคม 2559              439686
16 กุมภาพันธ์ 2559       356364
สถิติหวยวันอังคาร ปี 2560
1 สิงหาคา 2560            756519
6 พฤษภาคม 2560         454891
2 พฤษภาคม 2560         008656
17 มกราคม 2560          145157
สถิติหวยวันอังคาร ปี 2561
16 ตุลาคม 2561             200515
สถิติหวยวันอังคาร ปี 2562
1 ตุลาคม 2562               691197
16 เมษายน 2562            570331
สถิติหวยวันอังคาร ปี 2563
1 ธันวาคม 2563             100994
1 กันยายน 2563             999997
16 มิถุนายน 256            516967

ทั้งหมดนี้เป็นหวยรางวัลที่ 1 ที่ออกวันอังคารสำหรับคอหวยที่ต้องการดูสถิติหวยวันอังคาร และนำไปวิเคราะห์เพื่อซื้อหวยครั้งต่อไปได้เลยต่อไปเรามาดูเลข 2 ตัว และเลขท้าย 3 ตัวหน้า และ 3 ตัวหลังที่ออกวันอังคารกันบ้างเพื่อให้คอหวยได้นำไปวิเคราะห์เพื่อซื้อหวยในครั้งต่อไป เราไปดูกันเลยค่ะ

สถิติหวยเลขท้าย 2 ตัวออกวันอังคาร

สถิติหวยเลขท้าย 2 ตัวออกวันอังคารมีดังนี้

สถิตหวยเลขท้าย 2 ตัวออกวันอังคาร ปี 2550
16 ตุลาคม 2550                                48
16 มกราคม 2550                 54
สถิติหวยเลขท้าย 2 ตัวออกวันอังคาร ปี 2551
30 ธันวาคม 2551                            81
16 ธันวาคม 2551                            25
16 กันยายน 2551                            56
1 กรกฎาคม 2551                            50
1 เมษายน 2551                                 71
สถิติหวยเลขท้าย 2 ตัวออกวันอังคาร ปี 2552
1 ธันวาคม 2552                                59
1 กันยายน 2552                                32
16 มิถุนายน 2552                            15
สถิติหวยเลขท้าย 2 ตัวออกวันอังคาร ปี 2553
16 พฤศจิกายน 2553                        43
1 มิถุนายน 2553                               81
16 มีนาคา 2553                                97
16 กุมภาพันธ์                                   03
สถิติหวยเลขท้าย 2 ตัวออกวันอังคาร ปี 2554
1 พฤศจิกายน 2554                          54
6 สิงหาคม 2554                                62
1 มีนาคม 2554                                 97
1 กุมภาพันธ์ 2554                           55
สถิติหวยเลขท้าย 2 ตัวออกวันอังคาร ปี 2555
16 ตุลาคม 2555                                28
สถิติหวยเลขท้าย 2 ตัวออกวันอังคาร ปี 2556
1 ตุลาคม 2556                                  14
16 กรกฎาคม 2556                          86
16 เมษายน 2556                               86
สถิติหวยเลขท้าย 2 ตัวออกวันอังคาร ปี 2557
30 ธันวาคม 2557                            57
16 ธันวาคม 2557                            90
16 กันยายน 2557                            35
1 กรกฎาคม 2557                            39
1 เมษายน 2557                                 95
สถิติหวยเลขท้าย 2 ตัวออกวันอังคาร ปี 2558
1 ธันวาคม 2558                                78
1 กันยายน 2558                                89
16 มิถุนายน 2558                            05
2 มิถุนายน 2558                               65
สถิติหวยเลขท้าย 2 ตัวออกวันอังคาร ปี 2559
1 พฤศจิกายน 2559                          86
16 สิงหาคม 2559                            33

1 มีนาคม 2559                                 06
16 กุมภาพันธ์ 2559                         98
สถิติหวยเลขท้าย 2 ตัวออกวันอังคาร ปี 2560
1 สิงหาคม 2560                                36
16 พฤษภาคม 2560                         53
2 พฤษภาคม 2560                           35
17 มกราคม 2560                 25
สถิติหวยเลขท้าย 2 ตัวออกวันอังคาร ปี 2561
16 ตุลาคม 2561                                93
สถิติหวยเลขท้าย 2 ตัวออกวันอังคาร ปี 2562
1 ตุลาคม 2562                                  59
16 เมษายน 2562                               23
สถิติหวยเลขท้าย 2 ตัวออกวันอังคาร ปี 2563
1 ธันวาคม 2563                                84
1 กันยายน 2563                                98
16 มิถุนายน 2563                            64

สถิติหวยออก เลขท้าย 3 ตัว

สถิติเลขท้าย 3 ตัวออกวันอังคารมีดังนี้

สถิติหวยเลขท้าย 3 ตัวออกวันอังคาร ปี 2550
16 ตุลาคม 2550                                158 ,663 ,685 ,846
16 มกราคม 2550                 263,293,803,845
สถิติหวยเลขท้าย 3 ตัวออกวันอังคาร ปี 2551
30 ธันวาคม 2551                            490,267,787,741
16 ธันวาคม 2551                            595,715,803,305
16 กันยายน 2551                            378,534,557,691
1 กรกฎาคม 2551                            096,287,490,523
1 เมษายน 2551                                 124,195,200,586
สถิติหวยเลขท้าย 3 ตัวออกวันอังคาร ปี 2552
1 ธันวาคม 2552                                937,188,412,252
1 กันยายน 2552                                435,447,446,924
16 มิถุนายน 2552                            125,044,954,179
สถิติหวยเลขท้าย 3 ตัวออกวันอังคาร ปี 2553
16 พฤศจิกายน 2553                        763,979,907,129
1 มิถุนายน 2553                               374,298,996,673
16 มีนาคม 2553                                619,996,229,759
16 กุมภาพันธ์ 2553                         137,026,362,985
สถิติหวยเลขท้าย 3 ตัวออกวันอังคาร ปี 2554
1 พฤศจิกายน 2554                           065,221,380,771
16 สิงหาคม 2554                             005,074,345,814
1 มีนาคม 2554                                  357,396,544,926
1 กุมภาพันธ์ 2554                            121,361,432,596
สถิติหวยเลขท้าย 3 ตัวออกวันอังคาร ปี 2555
16 ตุลาคม 2555                                 298,152,396,868
สถิติหวยเลขท้าย 3 ตัวออกวันอังคาร ปี 2556
1 ตุลาคม 2556                                   576,324,650,028
16 กรกฎาคม 2556                           352,210,584,526
16 เมษายน 2556                                834,862,906,828
สถิติหวยเลขท้าย 3 ตัวออกวันอังคาร ปี 2557
30 ธันวาคม 2557                              358,982,535,950
16 ธันวาคม 2557                              080,763,775,901
16 กันยายน 2557                              112,257,342,790
1 กรกฎาคม 2557                              123,271,441,864
1 เมษายน 2557                                   186,499,835,938
สถิติหวยเลขท้าย 3 ตัวออกวันอังคาร ปี 2558
1 ธันวาคม 2558                                  714,175
1 กันยายน 2558                                 068,819
16 มิถุนายน 2558                             429,253,386,532
2 มิถุนายน 2558                                 314,700,876,969
สถิติหวยเลขท้าย 3 ตัวออกวันอังคาร ปี 2559
1 พฤศจิกายน 2559                            750,038
16 สิงหาคม 2559                             596,631
1 มีนาคม 2559                                  155,743
16 กุมภาพันธ์ 2559                           309,535
สถิติหวยเลขท้าย 3 ตัวออกวันอังคาร ปี 2560
1 สิงหาคม 2560                                  787,989
16 พฤษภาคม 2560                           490,603
2 พฤษภาคม 2560                              773,923
17 มกราคม 2560                   516,836
สถิติหวยเลขท้าย 3 ตัวออกวันอังคาร ปี 2561
16 ตุลาคม 2561                                   212,192
สถิติหวยเลขท้าย 3 ตัวออกวันอังคาร ปี 2562
1 ตุลาคม 2562                                     606,797
16 เมษายน 2562                                  966,968
สถิติหวยเลขท้าย 3 ตัวออกวันอังคาร ปี 2563
1 ธันวาคม 2563                                   843,984
1 กันยายน 2563                                   342,957
16 มิถุนายน 2563                               565,625

สถิติหวยออก เลขหน้า 3 ตัว

สถิติเลขหน้า 3 ตัวออกวันอังคารมีดังนี้

สถิติหวยเลขหน้า 3 ตัวออกวันอังคาร ปี 2558
1 ธันวาคม 2558                                    238,181
1 กันยายน 2558                                    260,403
สถิติหวยเลขหน้า 3 ตัวออกวันอังคาร ปี 2559
1 พฤศจิกายน 2559                              976,824
16 สิงหาคม 2559                                966,366
1 มีนาคม 2559                                     530,426
16 กุมภาพันธ์ 2559                             699,312
สถิติหวยเลขหน้า 3 ตัวออกวันอังคาร ปี 2560
1 สิงหาคม 2560                                    061,386
16 พฤษภาคม 2560                             008,396
2 พฤษภาคม 2560                               949,573
17 มกราคม 2560                     511,663
สถิติหวยเลขหน้า 3 ตัวออกวันอังคาร ปี 2561
16 ตุลาคม 2561                                    392186
สถิติหวยเลขหน้า 3 ตัวออกวันอังคาร ปี 2562
1 ตุลาคม 2562                                      392,920
16 เมษายน 2562                                   512,930
สถิติหวยเลขหน้า 3 ตัวออกวันอังคาร ปี 2563
1 ธันวาคม 2563                                    093,776
1 กันยายน 2563                                   636,725
16 มิถุนายน 2563                                876,882

ทังหมดนี้เป็นสถิติการออกรางวัลหวยวันอังคารที่คอหวยสามารถดูย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์เพื่อซื้อหวยงวดต่อไปได้ และการดูสถิติย้อนหลังของหวยได้รับความนิยมเป็นอย่างมาสำหรับคอหวย เพราะคอหวยสามารถวิเคราะห์หวยได้ง่ายว่าหวยวันนี้จะออกอะไร หากคอหอยต้องการดูย้อยหลังของหวยทุกงวดสามารถเข้ามาดูในเว็บไซต์หวยออนไลน์ได้เลย เว็