หวยวันอังคารย้อนหลัง 13 ปี

ในปัจจุบันหวยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับคนไทย เพราะก่อนวันหวยออกคนไทยส่วนใหญ่ต่างแสวงหาเลขเด็ด เลขดังต่าง ๆ เพื่อนำมาเล่นหวย และที่สำคัญยังมีการดูสถิติหวยย้อนหลังเพื่อมาวิเคราะห์ว่าหวยวันนี้จะออกเลขอะไร ทำให้ในช่วงวันหวยออกไม่ว่าตลาดหรือชุมชนจะไม่ค่อยมีคนเดินไปมา เพราะต่างคนต่างหาเลขเด็ดเพื่อนำไปซื้อหวยกัน แต่สำหรับคอหวยบางรายมีความเชื่อเกี่ยวกับวันหวยออก ว่าวันนี้เป็นวันอะไรหวยจะออกยังไง เช่นหวยวันอังคารจะมีเลขใดออกบ้าง และวันนี้เราจะพาคอหวยไปดูสถิติหวยรางวัลที่ 1 ที่ออกวันอังคารตั้งแต่ปี 50 ถึงปี 63 ว่ามีเลขเลขใดบ้างเพื่อเป็นแนวทางให้คอหวยได้วิเคราะห์และเลือกซื้อหวยได้แม่นยำขึ้น พร้อมแล้วเราไปดูสถิติหวยรางวัลที่ 1 ออกวันอังคารกันเลนค่ะ

สถิติหวยรางวัลที่ 1 หวยวันอังคาร

รวมสถิติสถิติหวยรางวัลที่ 1 เฉพาะงวดที่ตรงกับวันอังคารตามประกาศของสลากกินแบ่งรัฐบาลมีดังนี้

สถิติหวยวันอังคาร ปี 2550

16 ตุลาคม 2550             032988

16 มกราคา 2550            838739

สถิติหวยวันอังคาร ปี 2551

30 ธันวาคม 2551           595411

16 ธันวาคม 2551           074114

16 กันยายน 2551           012377

1 กรกฏาคา 2355            943671

สถิติหวยวันอังคาร ปี 2552

1 ธันวาคม 2552              776980

1 กันยายน 2552              015865

16 มิถุนายน 2552           930456

สถิติหวยวันอังคาร ปี 2553

16 พฤศจิกายน 2553      813993

1 มิถุนายน 2553            444874

16 มีนาคม 2553             364222

16 กุมภาพันธ์ 2553       133707

สถิติหวยวันอังคาร ปี 2554

1 พฤศจิกายน 2554       805540

16 สิงหาคม 2554          536960

1 มีนาคา 2554               656037

1 กุมภาพันธ์ 2554         610089

สถิติหวยวันอังคาร ปี 2555

16 ตุลาคม 2555             281343

สถิติหวยวันอังคาร ปี 2556

1 ตุลาคม 2554               647882

16 กรกฎาคม 2556        566996

16 เมษายน 2556            843846

สถิติหวยวันอังคาร ปี 2557

30 ธันวาคม 2557          461704

16 ธันวาคม 2557          948354

16 กันยายน 2557          772269

1 กรกฎาคม 2557          378477

1 เมษายน 2557              028866

สถิติหวยวันอังคาร ปี 2558

1 ธันวาคม 2558             915350

1 กันยายน 2558             021094

16 มิถุนายน 2558          644742

2 มิถุนายน 2558            388881

สถิติหวยวันอังคาร ปี 2559

1 พฤศจิกายน 2559        785438

16 สิงกาคม 2559           254004

1 มีนาคม 2559              439686

16 กุมภาพันธ์ 2559       356364

สถิติหวยวันอังคาร ปี 2560

1 สิงหาคา 2560            756519

6 พฤษภาคม 2560         454891

2 พฤษภาคม 2560         008656

17 มกราคม 2560          145157

สถิติหวยวันอังคาร ปี 2561

16 ตุลาคม 2561             200515

สถิติหวยวันอังคาร ปี 2562

1 ตุลาคม 2562               691197

16 เมษายน 2562            570331

สถิติหวยวันอังคาร ปี 2563

1 ธันวาคม 2563             100994

1 กันยายน 2563             999997

16 มิถุนายน 256            516967

ทั้งหมดนี้เป็นหวยรางวัลที่ 1 ที่ออกวันอังคารสำหรับคอหวยที่ต้องการดูสถิติหวยวันอังคาร และนำไปวิเคราะห์เพื่อซื้อหวยครั้งต่อไปได้เลยต่อไปเรามาดูเลข 2 ตัว และเลขท้าย 3 ตัวหน้า และ 3 ตัวหลังที่ออกวันอังคารกันบ้างเพื่อให้คอหวยได้นำไปวิเคราะห์เพื่อซื้อหวยในครั้งต่อไป เราไปดูกันเลยค่ะ

สถิติหวยเลขท้าย 2 ตัวออกวันอังคาร

สถิติหวยเลขท้าย 2 ตัวออกวันอังคารมีดังนี้

สถิตหวยเลขท้าย 2 ตัวออกวันอังคาร ปี 2550

16 ตุลาคม 2550                                48

16 มกราคม 2550                 54

สถิติหวยเลขท้าย 2 ตัวออกวันอังคาร ปี 2551

30 ธันวาคม 2551                            81

16 ธันวาคม 2551                            25

16 กันยายน 2551                            56

1 กรกฎาคม 2551                            50

1 เมษายน 2551                                 71

สถิติหวยเลขท้าย 2 ตัวออกวันอังคาร ปี 2552

1 ธันวาคม 2552                                59

1 กันยายน 2552                                32

16 มิถุนายน 2552                            15

สถิติหวยเลขท้าย 2 ตัวออกวันอังคาร ปี 2553

16 พฤศจิกายน 2553                        43

1 มิถุนายน 2553                               81

16 มีนาคา 2553                                97

16 กุมภาพันธ์                                   03

สถิติหวยเลขท้าย 2 ตัวออกวันอังคาร ปี 2554

1 พฤศจิกายน 2554                          54

6 สิงหาคม 2554                                62

1 มีนาคม 2554                                 97

1 กุมภาพันธ์ 2554                           55

สถิติหวยเลขท้าย 2 ตัวออกวันอังคาร ปี 2555

16 ตุลาคม 2555                                28

สถิติหวยเลขท้าย 2 ตัวออกวันอังคาร ปี 2556

1 ตุลาคม 2556                                  14

16 กรกฎาคม 2556                          86

16 เมษายน 2556                               86

สถิติหวยเลขท้าย 2 ตัวออกวันอังคาร ปี 2557

30 ธันวาคม 2557                            57

16 ธันวาคม 2557                            90

16 กันยายน 2557                            35

1 กรกฎาคม 2557                            39

1 เมษายน 2557                                 95

สถิติหวยเลขท้าย 2 ตัวออกวันอังคาร ปี 2558

1 ธันวาคม 2558                                78

1 กันยายน 2558                                89

16 มิถุนายน 2558                            05

2 มิถุนายน 2558                               65

สถิติหวยเลขท้าย 2 ตัวออกวันอังคาร ปี 2559

1 พฤศจิกายน 2559                          86

16 สิงหาคม 2559                            33

1 มีนาคม 2559                                 06

16 กุมภาพันธ์ 2559                         98

สถิติหวยเลขท้าย 2 ตัวออกวันอังคาร ปี 2560

1 สิงหาคม 2560                                36

16 พฤษภาคม 2560                         53

2 พฤษภาคม 2560                           35

17 มกราคม 2560                 25

สถิติหวยเลขท้าย 2 ตัวออกวันอังคาร ปี 2561

16 ตุลาคม 2561                                93

สถิติหวยเลขท้าย 2 ตัวออกวันอังคาร ปี 2562

1 ตุลาคม 2562                                  59

16 เมษายน 2562                               23

สถิติหวยเลขท้าย 2 ตัวออกวันอังคาร ปี 2563

1 ธันวาคม 2563                                84

1 กันยายน 2563                                98

16 มิถุนายน 2563                            64

สถิติหวยออก เลขท้าย 3 ตัว

สถิติเลขท้าย 3 ตัวออกวันอังคารมีดังนี้

สถิติหวยเลขท้าย 3 ตัวออกวันอังคาร ปี 2550

16 ตุลาคม 2550                                158 ,663 ,685 ,846

16 มกราคม 2550                 263,293,803,845

สถิติหวยเลขท้าย 3 ตัวออกวันอังคาร ปี 2551

30 ธันวาคม 2551                            490,267,787,741

16 ธันวาคม 2551                            595,715,803,305

16 กันยายน 2551                            378,534,557,691

1 กรกฎาคม 2551                            096,287,490,523

1 เมษายน 2551                                 124,195,200,586

สถิติหวยเลขท้าย 3 ตัวออกวันอังคาร ปี 2552

1 ธันวาคม 2552                                937,188,412,252

1 กันยายน 2552                                435,447,446,924

16 มิถุนายน 2552                            125,044,954,179

สถิติหวยเลขท้าย 3 ตัวออกวันอังคาร ปี 2553

16 พฤศจิกายน 2553                        763,979,907,129

1 มิถุนายน 2553                               374,298,996,673

16 มีนาคม 2553                                619,996,229,759

16 กุมภาพันธ์ 2553                         137,026,362,985

สถิติหวยเลขท้าย 3 ตัวออกวันอังคาร ปี 2554

1 พฤศจิกายน 2554                           065,221,380,771

16 สิงหาคม 2554                             005,074,345,814

1 มีนาคม 2554                                  357,396,544,926

1 กุมภาพันธ์ 2554                            121,361,432,596

สถิติหวยเลขท้าย 3 ตัวออกวันอังคาร ปี 2555

16 ตุลาคม 2555                                 298,152,396,868

สถิติหวยเลขท้าย 3 ตัวออกวันอังคาร ปี 2556

1 ตุลาคม 2556                                   576,324,650,028

16 กรกฎาคม 2556                           352,210,584,526

16 เมษายน 2556                                834,862,906,828

สถิติหวยเลขท้าย 3 ตัวออกวันอังคาร ปี 2557

30 ธันวาคม 2557                              358,982,535,950

16 ธันวาคม 2557                              080,763,775,901

16 กันยายน 2557                              112,257,342,790

1 กรกฎาคม 2557                              123,271,441,864

1 เมษายน 2557                                   186,499,835,938

สถิติหวยเลขท้าย 3 ตัวออกวันอังคาร ปี 2558

1 ธันวาคม 2558                                  714,175

1 กันยายน 2558                                 068,819

16 มิถุนายน 2558                             429,253,386,532

2 มิถุนายน 2558                                 314,700,876,969

สถิติหวยเลขท้าย 3 ตัวออกวันอังคาร ปี 2559

1 พฤศจิกายน 2559                            750,038

16 สิงหาคม 2559                             596,631

1 มีนาคม 2559                                  155,743

16 กุมภาพันธ์ 2559                           309,535

สถิติหวยเลขท้าย 3 ตัวออกวันอังคาร ปี 2560

1 สิงหาคม 2560                                  787,989

16 พฤษภาคม 2560                           490,603

2 พฤษภาคม 2560                              773,923

17 มกราคม 2560                   516,836

สถิติหวยเลขท้าย 3 ตัวออกวันอังคาร ปี 2561

16 ตุลาคม 2561                                   212,192

สถิติหวยเลขท้าย 3 ตัวออกวันอังคาร ปี 2562

1 ตุลาคม 2562                                     606,797

16 เมษายน 2562                                  966,968

สถิติหวยเลขท้าย 3 ตัวออกวันอังคาร ปี 2563

1 ธันวาคม 2563                                   843,984

1 กันยายน 2563                                   342,957

16 มิถุนายน 2563                               565,625

สถิติหวยออก เลขหน้า 3 ตัว

สถิติเลขหน้า 3 ตัวออกวันอังคารมีดังนี้

สถิติหวยเลขหน้า 3 ตัวออกวันอังคาร ปี 2558

1 ธันวาคม 2558                                    238,181

1 กันยายน 2558                                    260,403

สถิติหวยเลขหน้า 3 ตัวออกวันอังคาร ปี 2559

1 พฤศจิกายน 2559                              976,824

16 สิงหาคม 2559                                966,366

1 มีนาคม 2559                                     530,426

16 กุมภาพันธ์ 2559                             699,312

สถิติหวยเลขหน้า 3 ตัวออกวันอังคาร ปี 2560

1 สิงหาคม 2560                                    061,386

16 พฤษภาคม 2560                             008,396

2 พฤษภาคม 2560                               949,573

17 มกราคม 2560                     511,663

สถิติหวยเลขหน้า 3 ตัวออกวันอังคาร ปี 2561

16 ตุลาคม 2561                                    392186

สถิติหวยเลขหน้า 3 ตัวออกวันอังคาร ปี 2562

1 ตุลาคม 2562                                      392,920

16 เมษายน 2562                                   512,930

สถิติหวยเลขหน้า 3 ตัวออกวันอังคาร ปี 2563

1 ธันวาคม 2563                                    093,776

1 กันยายน 2563                                   636,725

16 มิถุนายน 2563                                876,882

ทังหมดนี้เป็นสถิติการออกรางวัลหวยวันอังคารที่คอหวยสามารถดูย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์เพื่อซื้อหวยงวดต่อไปได้ และการดูสถิติย้อนหลังของหวยได้รับความนิยมเป็นอย่างมาสำหรับคอหวย เพราะคอหวยสามารถวิเคราะห์หวยได้ง่ายว่าหวยวันนี้จะออกอะไร หากคอหอยต้องการดูย้อยหลังของหวยทุกงวดสามารถเข้ามาดูในเว็บไซต์หวยออนไลน์ได้เลย เว็